Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Material didàctic

Full de càlcul^

Coneixement de les eines i opcions bàsiques que ofereix el programa Calc per a la gestió de fulls de càlcul.

Mòdul 1. Introducció als fulls de càlcul.
Mòdul 2. Introduïm fórmules senzilles. 
Mòdul 3. Avança en les fórmules i la formatació.

Presentacions gràfiques^

Accès al coneixement pràctic de presentacions gràfiques amb el programa Impress. Gestió d'imatges digitals per a la confecció d'un àlbum fotogràfic, composicions de text i imatges, etc.

Mòdul 1. Benvingut al món de les presentacions. 
Mòdul 2. Edita les teves presentacions! 
Mòdul 3. Posa-hi un fons!

Creació d'imatges i retoc fotogràfic ^

Aprèn a utilitzar les eines i opcions bàsiques del programa Gimp per realitzar petits muntatges i creacions amb fotografies digitals.

Mòdul 1. Primer contacte, obrint imatges!
Mòdul 2. Jugant amb les imatges. 
Mòdul 3. Crear imatges.
Mòdul 4. Retocar les imatges.

Muntatges Audiovisuals ^

 

Aprèn a crear i editar amb MovieMaker els teus propis muntatges amb video, imatges i so, intercalant transicions i efectes sorprenents.

Fitxa 1. Muntatges audiovisuals