Àrea de desenvolupament econòmic i projecció exterior

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Recursos

Existeixen canals per on circulen les ofertes de feina: els portals d'ocupació, les borses de treball, etc... Cada canal té les seves pròpies característiques i especificitats, i per tant és convenient conèixer-les i identificar aquells més adients a l'ocupació que es busca.

Talment, cal conèixer com s'engega un procés de selecció per part de les empreses que necessiten cobrir llocs de treball.  Normalment s'estructura en un seguit de fases que poden variar en funció del tipus de persona que es busca o les característiques del lloc a cobrir i pot arribar a durar mesos. Cal doncs conèixer i identificar aquestes fases,  així com practicar amb algún dels elements que hi intervenen, per tal d'assolir amb èxit un procès de recerca de feina.

Borses de treball^

Procés de recerca de feina^

Mobilitat internacional^

Orientació^

  • Qüestionari d'Autoconeixement. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per avaluar la personalitat, interessos i capacitats en relació als entorns professionals.
  • Orientació per a l'Ocupació. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
  • IPSUM-Eina d'autodiagnosi per a l'orientació, és un producte resultant del projecte innovador Aprendre a Vilafranca, iniciat en l'any 2009 per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu. IPSUM està al servei de totes les persones que volen iniciar o continuar un itinerari d'aprenentatge i necessiten orientar-se davant les diferents opcions educatives i formatives. IPSUM també es posa a l'abast dels professionals de l'orientació com a recurs específic pels serveis d'orientació