Àrea de desenvolupament econòmic i projecció exterior

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Formació a mida

El Servei d'Ocupació i Formació manté una estreta relació amb les empreses de l'entorn amb les que manté una comunicació constant per tal de detectar les necessitats formatives del teixit empresarial i gestionar les possibilitats de contractació laboral. 

Amb les empreses es pretén tenir una dinàmica de coneixement mutu que determini possibles segments i sectors que puguin donar sortida a les diferents demandes laborals de la ciutadania i a la vegada, donar suport al desenvolupament de nous projectes empresarials. 
 

Per demanar informació: