Àrea de desenvolupament econòmic i projecció exterior

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Prospecció

Acció centrada en la relació i comunicació amb les empreses de la comarca i rodalies per tal de millorar els processos de cooperació i fidelització entre el Servei d'Ocupació i Formació i el teixit empresarial de l'entorn a través de col.laboracions d'alumnat en pràctiques, visites, gestió d'ofertes de feina, assessorament en les contractacions, etc.

Entenem la prospecció, com un instrument de diagnòstic del mercat de treball destinat a definir l'estructura productiva d'un territori determinat. Es tracta d'una aproximació cap a les empreses, en el marc del procés d'intermediació entre l'oferta i la demanda de treball, basat en la cooperació i consistent en la detecció de necessitats en matèria d'ocupació. Els nostres tècnics de prospecció visiten el sector empresarial per tal de donar a conèixer els diferents serveis dels quals disposem, fer un anàlisi de les necessitats i oferir a l'empresa diferents solucions a les seves demandes i alternatives de col•laboració amb el Servei.
 

Per demanar informació: