Àrea de desenvolupament econòmic i projecció exterior

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

ADAPT Penedès - Sector Vitivinícola

Projecte Adapt Penedès – Ocupació a la Indústria Local a l'Alt Penedès

Projecte subvencionat per la Diputació de Barcelona dins el marc dels projectes “Promoure l'Ocupació a la Indústria Local” on el sector diana del projecte és el sector industrial vitivinícola.

Aquest és un dels 12 projectes aprovats per la Diputació de Barcelona a través dels quals vol afavorir la competitivitat de les empreses incloses als sistemes productius locals. En el nostre cas de l'Alt Penedès el sector d'incidència del projecte és la indústria vitivinícola.

L'objectiu primordial del projecte és la promoció del desenvolupament socioeconòmic integrat, equilibrat, equitatiu i la millora de l'ocupabilitat al Penedès.
 

 

 


Productes del projecte

 

Eix 1: Concertació institucional (territorial i sectorial)

 • Creació de la Taula de Treball amb les institucions i organitzacions del sector


Eix 2: Enfortiment del model industrial local

 • Impuls dins l'empresa de la figura d'un Promotor/a Intern/a de Formació per crear vincles de col·laboració amb l'administració local
 • Foment de la cooperació empresarial a través de jornades de bones pràctiques, formació i networking
  • Acció formativa: la figura del guia turístic de celler
  • Acció formativa: la figura del community manager
  • Jornada de bones pràctiques i cooperació empresarial (formació networking)
  • Sessions de coaching grupal, per afavorir la cooperació empresarial

Eix 3: Retenció de talent i desenvolupament competencial [adapt 2]

 • Desenvolupament d'itineraris d'inserció
 • Impartició de certificat de professionalitat “Gestió administrativa i financera del comerç internacional” (480 hores)
 • Impuls de la formació professional en alternança en empresa com a metodologia de formació específica per les empreses industrials del territori (formació dual)
 • Programació i disseny d'una formació a llarg termini
 • Realització de networkings empreses – treballadors/es
 • Avaluació de perfils professionals de difícil cobertura per l'empresa


Aquestes accions s'adrecen a persones en recerca de feina i a empreses del sector vitivinícola.
El projecte contempla la bonificació de beques per a l'alumnat i bonificació de la contractació per a les empreses.