Àrea de desenvolupament econòmic i projecció exterior

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Cursos de Formació Ocupacional

Els cursos de Formació Professional Ocupacional estant dirigits a persones en actiu o situació d'atur. Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció o inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores.

Elaboració de vins i licors^

Hores: 620 h.
Data d'inici: 26 de gener 2017
Àmbit professional: realitzar operacions d'el.laboració, criança i envasat de vins, aiguardents i licors i altres productes derivats en grans, mitjanes i petites empreses d ela indústria vinícola, de sidra i altres productes derivats.


Ocupacions o llocs de treball relacionats:
- Elaborador/a de vins
- Elaborador/a de vinagres
- Elaborador/a d'aiguardents i licors
- Operador/a d'embotellat de begudes 
- Operador/a de secció d'envasat de begudes

Fitxa informativa  -  Preinscripció

Activitats auxiliars de magatzem ^

Hores: 230
Data d'inici: 6 de març de 2017
Àmbit professional: realitzar operacions d'auxiliar de magatzem, recepció, expedició de càrrega i descàrrega en magatzems o dipòsits d'empresa i organitzacions. 

Ocupacions o llocs de treball relacionats:
- Mosso/a de magatzem
- Conductor/a – Operador/a de carretilles elevadores
- Carretiller/a
- Embalador/a
- Preparador/a de comandes
- Operari/a de logística

Fitxa informativa  -  Preinscripció

Activitats d'aprenentatge. Practiques carretons elevadors (+info)

Activitats de venda ^

Hores: 610h
Data d'inici: 22 de desembre de 2016
Àmbit professional: realitzar diverses activitats de vendes en qualsevol sector productiu en l'àrea de comercialització: establiments petits, mitjans o grans, departament comercial d'empreses mitjanes i grans.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:
- Caixer/a de comerç
- Dependent/a de comerç
- Venedor/a
- Promotor/a comercial
- Operador de centre d'atenció multicanal
- Teleoperadors/ores de centre d'atenció telefònica
- Televendor/a
- Operador/a de venda en comerç electrònic
- Tècnic/a d'informació i atenció al client

Fitxa informativa    -    Preinscripció 

Docència de la formació professional per l'ocupació^

 

Hores: 400h
Data d'inici: 13 de febrer de 2017
Àmbit professional: docent en l'àmbit públic i privat, en centres o entitats que imparteixin formació professional per a l'ocupació, tant per a treballadors com aturats, així com per a col·lectius especials.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:
- Formador/a de formació no reglada
- Formador/a de formació ocupacional no reglada
- Formador/a ocupacional
- Formador/a per a l'ocupació
- Formador/a de formadors

Fitxa informativa  -  Preinscripció

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals^

Hores: 250h
Data d'inici: 20 d'abril de 2017
Àmbit professional: fer tasques de neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:
- Personal de neteja o netejador, en general
- Peó especialista de neteja
- Especialista de neteja
- Netejador/a de vidres
- Expert/a en neteja d'immobles
- Vidrier/a d'edificis
- Netejador/a de finestres

Fitxa informativa  -  Preinscripció