Àrea de desenvolupament econòmic i projecció exterior

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

SEFED

SEFED - Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives és un programa de formació professional ocupacional que té com a finalitat capacitar a les persones en el camp de l'administració i la gestió d'empresa. Està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del programa de formació amb compromís de contractació, a través de la Fundació Inform

L'alumnat aprèn i treballa en un context d'ambient laboral real i al finalitzar el període de formació teòrico-pràctica realitza unes pràctiques en una empresa real que li facilitarà una pràctica cada cop més adaptada a la posterior inserció laboral.  La metodologia aplicada es basa en l'aprendre fent i aprendre treballant, i transforma l'aula en una veritable oficina administrativa de l'empresa simulada RAIMIVI SEFED, SAS. És un espai on l'alumnat aprèn a mida que fa i on ell mateix és el protagonista del seu aprenentatge. La simulació permet que els coneixements es puguin treballar de forma pràctica i integrada per aconseguir el conjunt de competències professionals del sector.
 

                                                                                            RAIMIVI SEFED,SAS desenvolupa una activitat com una empresa vitivinícola i s'organitza en diversos departaments que engloben les àrees comercial, comptable-financera i recursos humans. Al capdavant dels departaments s'hi troba l'equip formador/es, que actuen com a caps de departaments i que organitzen i distribueixen les tasques a realitzar sota la direcció de la coordinació de programa SEFED, que actua com a gerent de l'empresa simulada. L'itinerari formatiu de l'alumne/a té tres parts; una part teorico-pràctica presencial, una altra part on line i finalment una estada de pràctiques en una empresa real de la comarca.

Totes les empreses simulades del territori formen una extensa xarxa comercial, on s'hi donen les relacions comercials utilitzant els mateixos documents i canals de comunicació que utilitzen les empreses reals. La xarxa de programes SEFED del país i alguns de l'estranger es troben en la Fira Internacional d'Empreses Simulades, organitzada per la fundació INFORM, en el marc del Saló de l'Ensenyament que té lloc cada dos anys Barcelona. En aquest any 2016 l'estand de RAIMIVI SAS ha estat l'estand guanyador per votació dels assistents i deles persones que han seguit l'activitat a través de les xarxes socials. 

El programa SEFED s'adreça a persones aturades, inscrites com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya, amb ganes de fer un aprenentatge pràctic i real en el camp de l'administració d'empreses.