Àrea de desenvolupament econòmic i projecció exterior

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

IDAP Institut d'Aprenentatge Productiu

L'Institut d'Aprenentatge Productiu Rodolf Llorens i Jordana és un centre creat per l'Ajuntament de Vilafranca en l'any 1994 per difondre i aplicar l'Aprenentatge Productiu, una metodologia educativa alternativa adreçada a tots els ciutadans i les ciutadanes que tinguin interès a millorar la seva situació social, laboral i cultural.

L'Aprenentatge Productiu és basa en el desenvolupament d'itineraris formatius individuals, en l'aprenentatge a partir de l'experiència pràctica i en el contacte amb el mon de l'empresa i altres entorns productius. Des dels seus inicis ha estat present en programes municipals diversos atesa la seva gran flexibilitat en l'atenció a la diversitat i l'alt grau d'identificació amb la filosofia de l'aprenentatge al llarg de la vida.