Àrea de desenvolupament econòmic i projecció exterior

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Oficina Municipal de Treball

L'Oficina Municipal de Treball (OMT) és la porta d'entrada a tots els programes i activitats del Servei d'Ocupació i Formació de l'Ajuntament de Vilafranca i a la xarxa de recursos per a l'ocupació de Vilafranca i el seu entorn.

S'ofereix informació, orientació i formació a les persones en procés de recerca de feina per tal d'incrementar el ventall d'oportunitats i sortides laborals en els seus itineraris personals d'inserció. Com a agents d'intermediació laboral es treballa per a apropar al màxim l'oferta i la demanda del mercat laboral mitjançant una estreta relació amb el teixit empresarial de l'entorn.

Adreça: Plaça del Penedès, 4 Baixos. 08720 Vilafranca del Penedès
Contacte: Telèfon: 938 172 447 | Fax: 938 900 737 | Correu-e: omt@vilafranca.org 
Horari: de dimarts a divendres, de 9 a 13h

Informació i orientació laboral^

 

L'orientació professional és una valuosa eina per a afavorir la capacitat de les persones, per coneixer's a un mateix i millorar el seu itinerari professional. Els recursos que s'utilitzem amb aquest fi són:

 • Sessions informatives: on es dóna a conèixer el funcionament i els recursos que ofereix el servei.
 • Entrevistes ocupacionals: per conèixer el perfil de l'usuari/a en relació a la seva formació, experiència laboral, expectatives de treball,...
 • Xarxa XALOC: borsa de treball on es recullen les dades dels usuaris/ies per tal que aquest tingui accés a les ofertes de treball del servei.
 • Borsa de treball: per posar en contacte les empreses que demanen un perfil professional concret amb els/les usuaris/es de la borsa local que reuneixen els requisits.
 • Assessorament i orientació en temàtiques relacionades amb la recerca de feina i/o formació.
 • Informació sobre Programes Ocupacionals, Formació reglada i no reglada.
 • Informació a empreses del municipi i rodalies: adreces, activitat que desenvolupen,...
 • Club de la Feina: espai de recerca de feina dotat de diferents recursos per tal d'afavorir la inserció laboral de les persones.

Itineraris d'orientació^

Tenen l'objectiu de fer un anàlisi de les necessitats i competències de l'usuari/a i millorar així les accions necessàries per a millorar l'accés al mercat de treball. En el marc d'aquests itineraris s'inclou un període de pràctiques en empresa del sector seleccionat pel propi usuari/a.

Els itineraris tenen una durada variable de dos mesos i mig, aproximadament, i s'estructuren en grups reduïts, el que facilita una atenció més individualitzada, tant a les sessions grupals com en els assessoraments individuals. 

Dispositiu Inserim^

El dispositiu Inserim és un recurs destinat a la integració laboral de les persones amb discapacitat i, està format pel Servei d'Ocupació i Formació de l'Ajuntament de Vilafranca, la Fundació Propenedès i l'Associació Entrem-hi. Aquestes entitats treballen conjuntament per atendre de forma integral tots els aspectes relatius a la inserció laboral de persones amb discapacitat: acollida i atenció inicial, informació i assessorament, orientació, formació, acompanyament a la inserció i treball amb suport.

 • A qui s'adreça?
  El dispositiu atén a les persones amb certificat de discapacitat o en tràmits per a obtenir-lo.
   
 • Què ofereix? 
  Informació inicial, orientació laboral, formació, prospecció d'empreses i ajut a la inserció en empreses ordinàries mitjançant el treball amb suport en empreses de treball protegit com Mas Albornà, Nou Verd o Nou Set.

El dispositiu Inserim aprofita les dinàmiques de treball en xarxa amb els diferents agents del territori, especialment amb l'Oficina de Treball del SOC, amb el Servei d'Ocupació i Formació i els Servei Socials de l'Ajuntament de Vilafranca, i amb el projecte Incorpora en el qual participa la Fundació Propenedès.

Borsa de Treball Xaloc^

Xaloc és una eina telemàtica que la Diputació de Barcelona  posa a l'abast dels ajuntaments per tal de gestionar l'entrada d'usuaris i les activitats de formació, empreses, ofertes de feina, club de la feina, etc.
Aquesta eina, que resulta d'una gran utilitat per a la gestió interna, permet casar la informació dels usuaris ,els seus interessos formatius i professionals amb els perfils sol•licitats per les empreses dins de tota la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació de Diputació de Barcelona.
Els usuaris que estan donats d'alta a la Xarxa Xaloc, tenen accés a les ofertes que la resta de serveis locals d'ocupació també gestionen a través del mateix aplicatiu, actuant així, com a borsa de treball. 

Per formar part de la borsa de treball cal donar-se d'alta a la Xarxa Xaloc. Per fer-ho les persones interessades poden adreçar-se a l'espai del Club de la Feina de la mateixa Oficina Municipal de Treball en horari de dilluns a divendres de les 11:00 a les 14:00 aportant el Currículum Viate, un informe de vida laboral i una foto tamany carnet.

Club de la Feina^

El Club de la Feina és un recurs de la Oficina Municipal de Treball que ofereix una atenció immediata i complerta a les persones que busquen feina. Aquestes persones poden fer ús d'aquest espai amb la finalitat  de millorar i optimitzar la seva entrada al mercat laboral amb el suport i l'assessorament tècnic necessari.

El Club de la Feina forma part del Punt TIC Vilafranca Virtual del Servei d'Ocupació i Formació. Es tracta d'un espai equipat amb  10 ordinadors amb accés a Internet, fax, telèfon, taulers amb ofertes de treball de diverses fonts, entre elles les de la pròpia Xarxa Xaloc, i informació diversa referent al mercat laboral. 

 Amb el mateix objectiu s'ofereixen periòdicament sessions formatives per al coneixement de les eines i procediments de recerca de feina amb l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Per a poder inscriure's a les ofertes del servei i donar-se d'alta a l'aplicatiu Xaloc de la Diputació de Barcelona, cal dur:

 • Curriculum Vitae i/o informe de vida laboral
 • Fotografia tamany carnet

Horari: de dimarts a divendres, d'11 a 14 h.