Àrea de desenvolupament econòmic i projecció exterior

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Dispositiu CRIT

 

El Centre de Recursos per a la Inclusió i el Treball - CRIT és un programa que va néixer el 2010 per tal d’atendre a les persones que es troben en una situació de risc d’exclusió social i que funciona a partir de la coordinació de Serveis Socials Bàsics i del Servei d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de Vilafranca.

Un cop ha estat derivada la persona al dispositiu CRIT, sempre a partir de Serveis Socials, s’ofereix a l’usuari/a un itinerari socioeducatiu i un pla de treball a partir d’un diagnòstic previ, enfocat de manera integral, on es contemplen totes les necessitats de l’usuari, entre elles la necessitat de trobar una feina. Per a l’execució de les accions que se’n deriven, es compta amb tots aquells recursos i agents del territori que siguin necessaris en cada cas.

Recursos formatiu propis:

  • Itineraris de formació per a persones adultes. Es fan a mida de cada participant partint de la seva situació i es treballen les habilitats sociolaborals, la recerca de feina i les TIC. Aquest recurs està subvencionat per la Diputació de Barcelona.
  • Projecte Vital. Programa de formació en el que es treballen les diferents esferes vitals (laboral, formativa, salut,...) de la persona. S’inicia amb  la concreció d’objectius que es marca la  pròpia persona, la qual ha de mostrar una actitud positiva (motivació, participació, etc...) propiciatòria  per l’abordatge de temes personals.

Recursos de la xarxa:

  • Qualsevol programa del Servei d’Ocupació i Formació
  • Formacions de Creu Roja
  • Formacions a la Llum del Nord
  • Itinerari d’inserció a Nou Set
  • Consorci per la Normalització Lingüística
  • Junts Trenquem el Cercle del Servei Pre Laboral
  • Formació a la Fundació Pro-Penedès
  • Altres disponibles