Àrea de desenvolupament econòmic i projecció exterior

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Joves per l'Ocupació

Joves per l'Ocupació és un programa innovador de formació en alternança amb l'experiència pràctica en empreses, destinat a persones joves d'entre 16 i 25 anys en situació d'atur, amb baixa qualificació i/o dèficits formatius que han abandonat el sistema educatiu.

El principal objectiu del programa és donar suport a l'experiència pràctica, la formació i l'aprenentatge de les persones joves, mitjançant la combinació d'un conjunt d'actuacions integrades que fomentin la seva inserció laboral en empreses i/o el seu retorn al sistema educatiu.

 

Especialitats formatives:

 • Cambrers/res
 • Serveis auxiliars d'estètica

Actuacions a desenvolupar:

 1. Tutorització i acompanyament a la inserció: suport individualitzat i orientació. 
   
 2. Formació 

  2.1. Formació professionalitzadora: millora de l'ocupabilitat i les oportunitats d'inserció.

  2.2. Pràctiques formatives en entorn laboral: en funció del tipus de formació, de les característiques del projecte o de les expectatives d'inserció laboral es poden incloure pràctiques no laborals en entorn productiu com a activitat complementària a la formació. 

  2.3. Formació complementària: formació vinculada a la formació professionalitzadora amb la finalitat d'augmentar les oportunitats d'inserció laboral i adequar-se a les necessitats de les empreses susceptibles de contractar. 

  2.4. Formació per a l'obtenció del títol de graduat en l'ESO.
   
 3. Promoció de la participació d'empreses i entitats/ institucions sense afany de lucre: foment de la participació d'empreses i entitats sense afany de lucre mitjançant la contractació de les persones joves. Augment de les oportunitats d'inserció laboral tot satisfent les necessitats de les pròpies empreses i entitats participants. 
   
 4. Experiència professional en empreses i entitats/ institucions sense afany de lucre mitjançant un contracte de treball: adquisició dels coneixements pràctics necessaris per al desenvolupament adequat d'una ocupació a travès d'un contracte laboral de 6 mesos. Les empreses que contractin a aquests alumnes tindran una subvenció del SMI 655.20 euros mensuals durant tot el període de contractació.