Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Accions ocupacionals

Les accions ocupacionals que es duen a terme al barri de l'Espirall tenen per objectiu oferir oportunitats d'ocupació i reciclatge professional a persones del barri en situació d'atur, per tal de facilitar el procés de recerca de feina i la incorporació al mercat de treball.

Dispositiu d'Inserció Laboral i de Formació^

El Dispositiu d’Inserció laboral i de Formació està adreçat a persones del barri de l'Espirall que es troben en situació d'atur i volen millorar el seu perfil professional.  Es dissenyarà un pla de treball conjunt amb el participant en el que s’optarà per seguir un itinerari individual formatiu i ocupacional o participar en accions de formació en grup de tècniques de cerca de feina, segons les seves necessitats. En tots dos casos, el participant tindrà la possibilitat de fer pràctiques a empresa i/o participar en accions puntuals de formació professionalitzadora que millorin el seu accés al mercat de treball.

Curs d'Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions socials^

Formació professionalitzadora –intervenció en l'atenció higiènic-alimentària i atenció sociosanitaria en institucions, suport psicosocial i atenció relacional i comunicativa-, formació transversal, i pràctiques a empreses i/o centres sanitaris.

> Consulta el curs programat en aquest enllaç.

Casa d'Oficis 'La Mainada'^

La Casa d’Oficis la Mainada acull a 10 joves menors de 25 anys i amb graduat en ESO residents en el barri de l’Espirall que es formen i treballen en l’especialitat auxiliar d’educació especial, auxiliar de llar d’infants, dinamitzador/a d’activitats de lleure infantil i juvenil i monitor/a de menjador. Durant el primer semestre del projecte els joves reben una beca formativa i durant el segon semestre s'ofereix als 10 joves la oportunitat d'un contracte laboral.

Aquests joves treballen a les escoles públiques del barri de l’Espirall i les llars d’infants municipals i, se’n beneficiaran els propis infants i les seves famílies, ja que durant un any aquests centres educatius comptaran amb un suport en el funcionament diari.

Suport al Centre Obert 'La Finestra' ^

El projecte Suport al Centre Obert la Finestra del barri de l’Espirall, ha permès la contractació, mitjançant pla d'ocupació, d’una persona en situació d'atur del barri de l'Espirall que treballa durant 6 mesos com a monitor de suport al centre Obert la Finestra.

Agents Cívics al barri de l’Espirall^

El projecte ha permès la contractació de dues persones en situació d’atur del barri de l’Espirall mitjançant plans d’ocupació. Aquestes persones treballen durant 6 mesos, divulgant i promovent el civisme als usuaris dels espais i serveis públics.

Espirall, Capital Humà^

El projecte d’Espirall, Capital Humà, iniciat l'any 2016, neix de les necessitats detectades al llarg de l’experiència acumulada durant els anys d’execució del projecte Treball als Barris. L’objectiu del projecte és apropar els treballadors/es al teixit empresarial i fomentar la formació per l’ocupació i les competències transversals. Les línies bàsiques d'actuació són les següents:

  • Activitats de dinamització del teixit empresarial i persones aturades: Cicles de speed networking i  Tallers d'iniciació a les xarxes socials.
  • Ocupació i qualificació professional de les persones contractades en Pla d’Ocupació, mitjançant actuacions ocupacionals a través de la formació transversal i seguiment al lloc de treball.
  • Difusió de les acciones del programa Treball als Barris, especialment del programa Espirall Capital Humà.