Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Vilafranca Inclusió

Vilafranca Inclusió és un programa de suport a les famílies que no disposen de cap font d'ingrés econòmic amb l'objectiu d'afavorir la reinserció al món laboral. És una proposta amb un format únic a Catalunya, ja que a més d'oferir feina i formació als beneficiaris del programa es planteja com a una acció global a llarg termini, és a dir, s'intervé en el conjunt del nucli familiar, facilitant la reincorporació al sistema laboral de persones en risc d'exclusió. 

El programa té una durada anual i es pretén que beneficii a 20 famílies de Vilafranca.

El format del programa és innovador, ampliant les fòrmules d'ajut de la següent manera:

  • Contractació laboral d'un membre del nucli familiar
  • Formació tècnica i transversal de les persones contractades
  • Itineraris d'orientació i formació per a la resta de persones que conformen el nucli familiar
  • Seguiment socioeducatiu del conjunt de la família.

Es tracta d'un projecte local en favor de la cohesió social, que treballa en xarxa amb una entitat sense ànim de lucre com és la cooperativa d'inserció laboral Nou Set, a través de la qual es fan les contractacions i, el propi Ajuntament de Vilafranca del Penedès que intervé amb el conjunt de les famílies. El programa compta també amb l'ajut de la Diputació de Barcelona.