Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Inici

Servei d'Ocupació

La nostra missió és implementar polítiques actives d'ocupació i formació, i promoure la cultura de l'aprenentatge al llarg de la vida. Crear ocupació i millorar-ne la qualitat són els nostres objectius. T'ajudem a posicionar-te en el mercat laboral i a millorar les teves capacitats cada dia.

1
Serveis a les persones
Serveis per a empreses