Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Inici

Ocupació i Formació

La nostra missió és implementar polítiques actives d'ocupació i formació, i promoure la cultura de l'aprenentatge al llarg de la vida.

1
Formació
Cursos, conferències i jornades
Notícies