Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Acte d'agenda

dilluns09gener '23

Activitats de gestió administrativa. Programa SEFED (920 hores)

Dates i lloc: 

9 de gener

Servei d'Ocupació 

Av. Catalunya, 22 (Recinte La Fassina)

Horari: 

De 8:00 a 14:00 h.

Organització i contacte: 

Servei d'Ocupació - 938 920 358 (ext. 2560)

Oficina Municipal de Treball - 938 172 447

 

Certificat de professionalitat 
 
 
Simulació d'empreses amb finalitat educativa.
Certificat de Professionalitat

És un programa de formació professional ocupacional que té com a finalitat capacitar a les persones en el camp de l'administració i la gestió d'empresa. Està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a través de la Fundació Inform

L'alumnat aprèn i treballa en un context d'ambient laboral real i al finalitzar el període de formació teòrico-pràctica realitza unes pràctiques en una empresa real que li facilitarà una pràctica cada cop més adaptada a la posterior inserció laboral.  La metodologia aplicada es la simulació i és basa en l'aprendre fent i aprendre treballant, i transforma l'aula en una veritable oficina administrativa de l'empresa simulada RAÏMIVI SEFED SAS, en el sector vitivinícola. És un espai on l'alumnat aprèn a mida que fa i on ell mateix és el protagonista del seu aprenentatge. La simulació permet que els coneixements es puguin treballar de forma pràctica i integrada per aconseguir el conjunt de competències professionals del sector.

El programa SEFED s'adreça a persones en situació d'atur laboral, inscrites com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya, amb ganes de fer un aprenentatge pràctic i real en el camp de l'administració d'empreses. Com a resultat, l'índex d'inserció laboral és significatiu (en la convocatòria del curs 2018-2019 va ser del 70%).

Mòduls formatius

- Operacions administratives comercials
- Gestió operativa de tresoreria.
- Gestió auxiliar de personal
- Registres comptables
- Gravació de dades
- Gestió d'arxius
- Ofimàtica

Preinscripció 


Accessibilitat