Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Diagnosi de les necessitats formatives en relació a l’Enoturisme

Objectiu i finalitat

L’objectiu general del treball és actualitzar i aprofundir el coneixement que és té de la realitat del sector a Catalunya, quins són els reptes de present i futur que es plantegen, quines implicacions tenen a nivell de competències professionals i qualificació dels professionals del sector i, finalment, quines són les necessitats de formació que se’n deriven. Tot això, atenent a la diversitat territorial que engloba el conjunt de les 12 DOs de Catalunya (DO Alella, DO Catalunya, DO Cava, DO Conca de Barberà, DO Costers del Segre, DO Empordà, DO Montsant, DO Penedès, DO Pla de Bages, DO Priorat, DO Tarragona, DO terra Alta)

La finalitat última de l’estudi que es planteja és disposar d’una informació de base sòlida per millorar l’encaix de l’oferta formativa del sector amb les necessitats dels cellers i els operadors de turisme dels territoris que volen ser enoturístics, Així mateix, es vol identificar què es pot treballar de manera conjunta, generant al mateix temps una metodologia que permeti actualitzar la informació d’una manera sistemàtica.

Fases

  1. Preparació del procés i caracterització del sector
  2. Entrevistes exploratòries i enquesta online
  3. Fòrums de debat a cada denominació d’origen
  4. Anàlisi, conclusions finals i preparació de l’eina de seguiment periòdica
Accessibilitat