Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Instal·lacions

Les instal.lacions del servei d'Ocupació estan adaptades a les necessitats formatives dels diferents programes que es porten a terme durant tot l'any. Aules formatives, sales de reunions, espais de trobada, sala d'actes i altres espais totalment equipats amb connexió WIFI i pantalles PDI. Així mateix, en l'espai de l'Alberg Municipal situat a tocar del servei, es disposa de cuina i sala de bar/restaurant totalment equipats per a la formació relacionada amb el serveis de cuina, bar i restaurant. Les instal.lacions estan homologades pel Servei d'Ocupació de Catalunya-SOC per a la realització de les activitats formatives.

Les empreses i les associacions que ho requereixin poden reservar aquests espais per a les seves activitats. S'apliquen els preus públics regulats per l'ordenança municipal corresponent.

Espais:

- Sala d'Actes, amb aforament per a 80 persones.
- 4 Aules TIC amb 17 ordinadors cadascuna.
- 1 Aula TIC amb 10 ordinadors.
- Aula TIC SEFED, amb 30 ordinadors.
- Aula TIC mòbil amb, 15 ordinadors portàtils.
- 4 aules ordinàries, totes amb pissarra digital.
Accessibilitat