Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Instal·lacions

Les instal.lacions del servei d'Ocupació estan adaptades a les necessitats formatives dels diferents programes que es porten a terme durant tot l'any. Es disposa d'aules formatives, sales de reunions, espais de trobada, sala d'actes i altres espais totalment equipats amb connexió WIFI i pantalles PDI. Així mateix, es disposa d'un mòdul de cuina totalment equipat per a la formació relacionada. Totes elles estan homologades pel Servei d'Ocupació de Catalunya-SOC-

Les empreses i les associacions que ho requereixin poden reservar aquests espais per a les seves activitats. S'apliquen els preus públics regulats per l'ordenança municipal corresponent.

Espais:

- Sala d'actes, amb aforament per a 80 persones.
- 4 aules TIC amb 17 ordinadors cadascuna, amb aforament de 17 persones per aula.
- 2 aules TIC SEFED amb 16 ordinadors cadascuna, amb aforament de 16 persones per aula.
- 1 aula TIC (Club de la Feina), amb 10 ordinadors, amb aforament de12 persones.
- aula TIC mòbil amb 15 ordinadors portàtils.
- 3 aules ordinàries amb pissarra digital, amb aforament de 15 persones per aula
- 1 aula amb mampara i pissarra digital, per a dividir-se segons necessitats i crear 2 espais per a 15 persones cadascún.
Accessibilitat