Ajuntament de Vilafranca del del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats pels canals web i xarxes socials de fonts oficials, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Material de difusió

Vídeo^

Periòdicament es col.labora amb Vilafranca Televisió i productores locals per a la realització i emisió de reportatges sobre els programes formatius i altres activitats que es desenvolupen al servei.

Material gràfic^

Butlletins electrònics
El servei edita el butlleti 'Anem per feina', amb periodicitat mensual a partir de l'any 2016.

Presentacions
Material escrit, presentat en format gràfic i de forma resumida, que els tècnics i tècniques del servei utilitzen en la seva tasca de difusió dels programes.

Fulletons, tríptics i altres
Material informatiu i altres documents d'interès.

Accessibilitat