Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Penedès en Acció

Polítiques Actives d’Ocupació

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en el marc del projecte Penedès en Acció, desenvolupa dues accions:

  1. Estratègia territorial de l’Alt Penedès. 
  2. Diagnosi de les necessitats formatives en relació a l’Enoturisme a Catalunya.