Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Política de Qualitat

La direcció és conscient que la qualitat en les activitats desenvolupades pel CFO Francesc Layret és un factor primordial pel seu desenvolupament i continuïtat, per la qual cosa assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una política de qualitat adequada a les necessitats i expectatives de les persones usuàries.

Aquesta política és difosa a tots els nivells de l’organització i a totes les parts interessades, establint mètodes per entendre-la, implantar-la i mantenir-la per part de  les persones treballadores del servei.

Aquesta política de qualitat es fonamenta en els següents punts:

  • El CFO Francesc Layret es defineix com un centre de formació que integra la seva acció amb el conjunt de serveis de foment de l’ocupació que presta el Servei d’Ocupació, duent a terme un treball transversal i coordinat des de les diverses àrees per oferir els recursos més adequats als ciutadans i les ciutadanes.
  • EL CFO Francesc Layret també aposta per un treball transversal i cohesionat amb altres serveis municipals, com amb Promoció Econòmica, Educació, Joventut, Convivència i Ciutadania, Igualtat i Serveis Socials, amb qui es comparteixen projectes.
  • La formació per l'ocupació que s’ofereix al CFO Francesc Layret és un servei públic local per a la millora de l’ocupabilitat i s'adreça fonamentalment a la població en recerca de feina, amb el compromís de realitzar accions de formació eficaces i efectives, encaminades a una millora contínua.
  • El CFO Francesc Layret integra en la seva gestió un sistema de qualitat propi que s’articula cap a l’excel·lència de l’oferta formativa basada en els conceptes de l’aprenentatge al llarg de la vida, la requalificació i l'adaptació professional contínua, així com també de l’optimització dels recursos disponibles.
  • L’aposta del CFO Francesc Layret per la qualitat es fonamenta en un sòlid equip humà innovador i creatiu amb una base pedagògica excel·lent i consolidada capaç d’assumir nous reptes i adaptar-se a les situacions de canvi generades en el mercat de treball.
  • Des del CFO Francesc Layret es pren el compromís d’adaptar de forma continuada la política de qualitat a les necessitats detectades pel servei d’Ocupació, mitjançant l’actualització constant dels processos i eines de gestió de la qualitat, per donar resposta als objectius proposats pel servei, alineats amb la missió i les estratègies institucionals.
  • Mitjançant el Sistema de Gestió de la qualitat el CFO Francesc Layret vol adquirir el compromís de satisfer les necessitats i expectatives de totes les peersones usuàries, tenint en compte el compliment dels requisits legals i reglamentaris vigents.
  • Des del CFO Francesc Layret es prenen totes les mesures de prevenció i seguretat perquè les condicions de treball siguin segures, així com es promouen els hàbits saludables per a prevenir lesions i el deteriorament de la salut, l'eliminació de perills i la reducció de riscos.

La guia que marca els objectius del CFO Francesc Layret és el compromís per la qualitat, viscuda com a camí per aconseguir un impacte social de millora de l’ocupabilitat dels col·lectius amb els que es treballa i de reconeixement social de la feina ben feta.

Declaració signada

El CFO Francesc Layret té  la certificació ISO 9001 des de l’any 2002,  una eina eficaç per analitzar i revisar el sistema de la gestió formativa així com determinar els punts claus que han de ser millorats.

Certificació ISO 

 

Accessibilitat