Ajuntament de Vilafranca del del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats pels canals web i xarxes socials de fonts oficials, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Política de Qualitat

La direcció és conscient que la qualitat en les activitats desenvolupades pel CFO Francesc Layret és un factor primordial pel seu desenvolupament i continuïtat, per la qual cosa assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una política de qualitat adequada a les necessitats i expectatives dels i les nostres usuaris/àries. Aquesta política és difosa a tots els nivells de l’organització establint mètodes per entendre-la, implantar-la i mantenir-la per part dels i les treballadors/es del servei. Aquesta política de qualitat es fonamenta en els següents punts:

  • El CFO Francesc Layret es defineix com un centre d’orientació i formació que integra la seva acció amb el conjunt de serveis de foment de l’ocupació que presta el Servei d’Ocupació, i es complementa amb accions d’altres serveis municipals (Promoció Econòmica, Serveis Socials i d’altres).
  • L’orientació i la formació per l'ocupació que s’ofereix són uns serveis públics locals per a la millora de l’ocupabilitat i adreçats fonamentalment a la població en recerca de feina, amb el compromís de realitzar accions d’orientació i formació eficaces i efectives, encaminades a una millora contínua.
  • El CFO Francesc Layret integra en la seva gestió un sistema de qualitat propi que s’articula cap a l’excel·lència de l’oferta formativa i l’orientació basada en els conceptes de l’aprenentatge al llarg de la vida, la requalificació i adaptació professional contínua, així com també de l’optimització dels recursos disponibles.
  • L’aposta del CFO Francesc Layret per la qualitat es fonamenta en un sòlid equip humà innovador i creatiu amb una base pedagògica excel·lent i consolidada capaç d’assumir nous reptes i adaptar-se a les situacions de canvi generades en el mercat de treball.
  • Des del CFO Francesc Layret es pren el compromís d’adaptar de forma continuada la política de qualitat a les necessitats detectades pel servei d’Ocupació, mitjançant l’actualització constant dels processos i eines de gestió de la qualitat, per donar resposta als objectius proposats pel servei, alineats amb la missió i les estratègies institucionals.
  • Mitjançant el Sistema de Gestió de la qualitat el CFO Francesc Layret vol adquirir el compromís de satisfer les necessitats i expectatives de tots els i les nostres usuaris/àries, tenint en compte el compliment dels requisits legals i reglamentaris vigents.
  • Des de CFO Francesc Layret es prenen totes les mesures de prevenció i seguretat perquè les condicions de treball siguin segures, així com es promouen els hàbits saludables per a prevenir lesions i el deteriorament de la salut, l'eliminació de perills i la reducció de riscos.

La guia que marca els objectius del CFO Francesc Layret és el compromís per la qualitat, viscuda com a camí per aconseguir un impacte social de millora de l’ocupabilitat dels col·lectius amb els que es treballa i de reconeixement social de la feina ben feta.

Declaració signada

El CFO Francesc Layret té  la certificació ISO 9001 des de l’any 2002,  una eina eficaç per analitzar i revisar el sistema de la gestió formativa així com determinar els punts claus que han de ser millorats.

Certificació ISO / Certificació ISO Anex Tècnic

 

Accessibilitat