Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Empreses col.laboradores

Una part fonamental de l'activitat formativa de cada programa del Servei d'Ocupació es porta a terme en llocs de treball real com ara empreses, botigues, tallers, escoles, etc., que esdevenen centres de recerca, formació i experimentació pràctica. En aquests espais es compta amb la figura del mentor/a que pren part activa en totes les fases de l'itinerari formatiu dels/de les participants.

Espais enriquidors i professionals interessats i sensibles en temes educatius són la clau dels bons resultats i  l'assoliment dels objectius de millora de la competència professional de les persones i la inserció laboral. És deure i responsabilitat del Servei d'Ocupació agrair a aquestes empreses la seva cooperació, així com també acollir-les com a membres d'un col·lectiu empès per un alt sentit de responsabilitat social.

El Servei d'Ocupació, a través de l'Oficina Municipal de Treball, pren contacte amb les empreses per tal de formar part d'aquesta xarxa, però també pot ser l'empresari/ària qui prengui la iniciativa. 

 

Accessibilitat