Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Aules MAP

 

 

Les Aules MAP estan essent un bon exemple de col.laboració entre l'Administració Local i els centres de secundària a mes d'un paradigma d'innovació pedagògica. Així ho conclou també l'estudi “Experiències educatives compartides entre els centres de secundària i altres institucions per donar resposta a les necessitats educatives d'alumnes amb risc d'exclusió en el tram final de la seva escolarització obligatòria” (Mª Teresa Ferrer. 2005. Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya), basat en l'anàlisi de 24 experiències de programes d'atenció a la diversitat de l'àmbit català.

L'IDAP i les Aules MAP han estat objecte de nombroses visites per part de professorat dels centres educatius, tècnics municipals, regidors, etc. procedents de diferents punts de Catalunya per tal de conèixer l'experiència. Aquesta cada vegada està més i millor considerada i és per aquesta raó que les Aules MAP i l'Aprenentatge Productiu hagin estat incorporats com a objecte d'estudi en el marc de programes i jornades de formació de tècnics municipals i professorat. Un pas endavant es va donar en l'any 2006, quan l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona va proposar a l'IDAP la realització d'un seminari obre Aprenentatge Productiu adreçat a professorat de secundària d'Aules Obertes.