Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Objectius i activitats

Des de l'any 1994, l'IDAP ha estat treballant en el desenvolupament de l'Aprenentatge Productiu en el marc del programa de formació no reglada Vilafranca Ciutat com a Escola (1994 - 2006), adreçat a persones majors de 16 anys, així com en d'altres programes adreçats a cobrir les necessitats formatives i/o laborals de joves i adults, tals com Botiga d'Oficis i IDAP TV (1996-2001), l'Igualem (2007-2008) o l'Aprendre a Vilafranca (2009-2010). Gran part dels programes formatius del Servei d'Ocupaci apliquen els paràmetres de l'Aprenentatge Productiu de forma sistemàtica. 

Atesa la trajectòria d'èxits i bons resultats de l'Aprenentatge Productiu i l'experiència de l'IDAP en la seva aplicació, en l'any 2001 s'ofereix als centres d'educació secundària la possibilitat d'incorporar la metodologia de l'Aprenentatge Productiu en l'educació reglada. Aquesta proposta es concreta en les Aules MAP, a partir del curs escolar 2002-2003. Paral.lelament, el dia 5 d'abril de 2001, la Comissió de Política Cultural del Parlament de Catalunya aprova una resolució no de llei que insta a catalogar i dotar de recursos econòmics les experiències catalanes en matèria d'Aprenentatge Productiu, i també a analitzar les possibilitats d'introduir aquesta metodologia en l'ensenyament secundari de Catalunya.

Les activitats que realitza l'IDAP responen als següents objectius:^

  • Promoure i impulsar l'Aprenentatge Productiu com a metodologia formativa per a tots aquells ciutadans i ciutadanes interessats a millorar la seva situació social, laboral i cultural.
  • Promoure i impulsar les activitats de la Xarxa Internacional d'Escoles i Projectes d'Aprenentatge Productiu (INEPS) al nostre país.
  • Potenciar l'intercanvi d'experiències d'Aprenentatge Productiu entre els projectes del nostre país, de l'estat i de la resta de països europeus.
  • Desenvolupar programes formatius.
  • Promoure nous projectes formatius en l'àmbit de l'Aprenentatge Productiu en el nostre territori i en d'altres.
Accessibilitat