Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Relació amb les empreses

Una part fonamental de les activitats formatives de l'Aprenentatge Productiu es porta a terme en llocs de treball real com ara empreses, botigues, tallers, escoles, etc., que esdevenen centres de recerca, formació i experimentació pràctica oferint-se a joves i adults que han decidit resoldre la seva situació personal a través d'un itinerari educatiu diferent i innovador. En aquests espais es compta amb la figura del mentor/a que pren part activa en totes les fases de l'itinerari educatiu dels/de les participants.

Espais enriquidors i professionals, interessats i sensibles en temes educatius són la clau dels bons resultats obtinguts fins al moment. Sense ells seria del tot impossible l'assoliment dels objectius que es proposa l'Aprenentatge Productiu, relacionats aquests amb la millora social, laboral i cultural de les persones. És deure i responsabilitat de l'IDAP agrair a aquestes empreses la seva cooperació, així com també acollir-les com a membres d'un col·lectiu empès per un alt sentit de responsabilitat social.

L'IDAP pren contacte amb les empreses per tal de formar part d'aquesta xarxa, però també pot ser l'empresari/ària qui prengui la iniciativa. Des d'aquest espai els invitem a fer aquest pas endavant i afavorir així l'oportunitat de conèixer-nos mútuament.

Accessibilitat