Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Formació TIC

La competència digital és aquella que implica l'ús creatiu, crític i segur  de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació relacionats amb el treball, l'ocupabilitat, l'aprenentatge, l'ús del temps de lleure, la inclusió i la participació en societat. Per tal d'assolir el nivell de competència digital necessari cal fer formació continuada, que en el Punt TIC s'ofereix mitjançant diferents activitats formatives. 

 

Activitats formatives

 • Eines en línia per a la realització de productes multimèdia. 30 hores (**) 
 • Alfabetització Informàtica: Informàtica i Internet. 30 hores  (**)  
 • Preparació per a l'acreditació ACTIC Nivell bàsic. 30 hores   (**)  
 • Preparació per a l'acreditació ACTIC Nivell mitjà. 30 hores (**)  
 • Preparació per a l'acreditació ACTIC Nivell avançat. 30 hores (**)  
 • Ús del mòbil per a la recerca de feina. Nivell mig. 6 hores.  (**)  
 • Gestions i tràmits en línia. Món laboral i vida quotidiana. 6 hores. (**) 
 • Eines Google. 8 hores. (**) 
 • Processador de textos Writer. 6 hores.  
 • Full de càlcul Calc. 6 hores. 
 • Presentacions gràfiques Impress. 6 hores. 
 • Canva, l'eina de  moda. 6 hores. (**)  
 • Edició fotogràfica amb Pixlr. 6 hores (**)  
 • Edició de video amb el mòbil. 4 hores  (**)  
 • Interactua amb Genially. 4 hores  (**)  
 • Coneix el teu mòbil. 10 hores  (**)  

 

(**) Preinscripció fora de termini