Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Estratègia territorial de l’Alt Penedès

 

Objectiu i finalitat

Crear un model de concertació territorial, amb espais de treball conjunt, com a fonament per a l’impuls compartit de les polítiques ocupacionals i de desenvolupament econòmic que donin resposta a les necessitats del territori.

La finalitat és establir un instrument de planificació compartit sobre la base de la concertació, per una actuació més eficaç davant els reptes que el desenvolupament econòmic i social del territori planteja.

Fases

Fase 1: Establiment de les condicions per impulsar l'Estratègia Territorial.

  1. Identificació dels principals reptes socioeconòmics (Diagnosi)
  2. Participació dels actors en les PAO, estat de la concertació i recull i anàlisi de les estratègies i instruments de planificació existent
  3. Examen de recursos financers, humans i materials
  4. Valoració del model actual de Governança de les PAO i exploració del model de futur

Fase 2: Concreció de l'Estratègia Territorial

  1. Avaluació de l'eficàcia de les actuacions en curs en matèria d'Ocupació
  2. Determinació de l'objectiu general de l'Estratègia Territorial, línies estratègiques i objectius específics d'aquestes
  3. Elaboració del Pla d'Acció

 

 

 

Accessibilitat