Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

La Taula de la Formació Professionalitzadora s’estructura en comissions de treball

25 de maig de 2021

La setmana passada va tenir lloc una nova sessió de Taula de la Formació Professionalitzadora, un espai de treball de tot el teixit socioeconòmic i formatiu del territori per construir acords que millorin la governança al voltant dels ensenyaments de caire professional. Amb la voluntat d’identificar quines són les necessitats i inquietuds en matèria de formació de cadascú dels agents implicats així com també de poder-hi donar resposta, en la jornada es van descriure les línies del pla d’acció mitjançant la creació de comissions de treball.

Les comissions més rellevants que van sorgir, són:

  1. creació de taules sectorials d’ocupació (agroalimentari, vitivinícola, packaging, automoció, sanitat...) per identificar de les necessitats del sector productiu a curt, mitjà i llarg termini;
  2. difusió de l’oferta de formació professionalitzadora del territori; inserció laboral i emprenedoria;
  3. creació de xarxa entre els diferents centres educatius i sectors productius per tal d’optimitzar la formació en centres de treball i divulgar projectes innovadors; 
  4. l’oferta formativa: anàlisis i planificació;
  5. inclusió laboral de persones en risc i la formació professionalitzadora; determinar models d’orientació i impulsar actes per a generar una visió de ciutat per a la formació professionalitzadora

Per concloure la segona jornada de treball de la taula d’FP, es va presentar l’estudi del projecte d’Estratègia Territorial d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic de l’Alt Penedès a càrrec de  l’empresa Activa Prospect, la qual va exposar la diagnosi preliminar i els 5 reptes que han sorgit d’aquesta anàlisi. Es va posar especial èmfasi en un dels reptes, la millora de l’encaix entre la demanda i l’oferta de qualificacions.

La regidora d’Educació, Xell Montserrat, va posar en valor l’existència d’aquesta taula i va agrair i demanar la implicació per tal de treballar de forma coordinada, tot afavorint la transferència de coneixements entre els agents que hi estan implicats.

   

Accessibilitat