Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

L’Ajuntament de Vilafranca contractarà a joves de garantia juvenil

L’Ajuntament de Vilafranca contractarà a joves de garantia juvenil

02 de octubre de 2018

L’Ajuntament de Vilafranca contractarà aquest octubre joves del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, en règim temporal i amb contracte laboral en pràctiques. Aquestes contractacions responen a la convocatòria del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb l’objectiu de reduir l’atur juvenil i ampliar l’experiència laboral d’aquests joves.
Els perfils professionals que se seleccionaran són els que s’indiquen a continuació: un docent, 2 educadors o monitors mediambientals, 2 tècnics de màrqueting i un educador o informador juvenil.
Per poder participar al programa es requereixen quatre requisits imprescindibles:
- Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat, acord amb el perfil professional pel qual es presenti cada jove.
- Tenir menys de 30 anys i ser beneficiària del Programa de Garantia Juvenil (http://garantiajuvenil.gencat.cat).
- Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’ocupació de Catalunya.
- Residir a Vilafranca del Penedès.
Informació i preinscripcions al Servei d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de Vilafranca.
Tel.  93 892 03 58. ocupacio@vilafranca.cat
Servei d’Ocupació i Formació. La Fassina. Av. Catalunya 22. http://ocupacio.vilafranca.cat/
La contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil a Catalunya és un programa pendent d’aprovació pel Servei d’Ocupació de Catalunya.