Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

L’Ajuntament de Vilafranca contractarà joves del Programa de Garantia Juvenil

16 de novembre de 2017

L’Ajuntament de Vilafranca contractarà joves del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, en règim temporal i amb contracte laboral en pràctiques. Aquestes contractacions responen a la convocatòria del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

La formalització del contracte per cobrir els llocs de treball està subjecte a la resolució favorable de la sol·licitud de subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Els perfils professionals  a seleccionar són els que s’indiquen a continuació:

PERFILLS PROFESSIONALS

FORMACIÓ REQUERIDA

2 Dinamitzadors/es juvenils

Grau o cicle formatiu en l’àmbit social i/o educatiu

1 Tècnic/a en gestió de voluntariat

Grau en publicitat i relacions públiques o CFGM Comerç i màrqueting

1 Psicopedagog/a

Grau en psicopedagogia, psicologia o pedagogia

L’inici de la contractació està prevista per al 30 de novembre de 2017, durant període de 6 mesos a jornada complerta.

REQUISITS GENERALS:

-Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat.

-Tenir menys de 30 anys i ser beneficiària del Programa de Garantia Juvenil ().

-Estar inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’ocupació de Catalunya.

 

Informació i preinscripcions: Anna Carbonell. Tel. 93 817 19 95   acarbonell@vilafranca.org

Servei d’Ocupació i Formació. La Fassina. Av. Catalunya 22. http://ocupacio.vilafranca.cat/