Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

L’Ajuntament de Vilafranca reforça l’orientació educativa i potencia la formació professional com a trajectòria educativa d’èxit

15 de maig de 2018

Coincidint amb la data d’inici de la preinscripció per als cicles formatius de grau mitjà, l’Ajuntament de Vilafranca va presentar ahir les dues línies estratègiques que està treballant en l’àmbit educatiu. La regidora d’Ensenyament, Xell Montserrat, acompanyat per la cap de servei Dolors Peñafiel, i el director de l’escola municipal d’art Arsenal, Albert Abella, va explicar que l’objectiu d’aquestes línies estratègiques és millorar de l’èxit educatiu i prevenir l’abandonament escolar prematur.

D’una banda, es vol reforçar l’orientació educativa, que, tal com reconeixia la regidora, és competència dels centres, però l’Ajuntament hi vol donar més suport. “L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) pot ser un instrument important per aquest objectiu”, deia Xell Montserrat. L’impuls de la formació professional és l’altra línia de treball que es vol prioritzar. “Tenim cicles formatius amb un alt percentatge d’inserció laboral, alguns d’ells amb la modalitat dual i que s’imparteixen en els centres de titularitat municipal com l’escola Arsenal o l’Escola d’Enoturisme i en els IES Milà i Fontanals, Eugeni d’Ors i Alt Penedès”, va remarcar la regidora. Així es vol impulsar tant la formació dual com la difusió de tots els recursos “perquè tenen un alt percentatge d’ocupabilitat. Un 75% dels que finalitzen els cicles de grau mitja continuen cicles de grau superior i un 90% continuen després cap a estudis universitaris”, explicava Montserrat, que ha posat èmfasi en el suport que rep l’Ajuntament de la Generalitat i de la Diputació en aquestes línies de treball.

La cap del servei d’Ensenyament, Dolors Peñafiel, va comentar les accions que s’estan fent des de l’Ajuntament. D’una banda una enquesta a tots els/les joves de Vilafranca que enguany fan 16 anys per interessar-nos per la seva trajectòria educativa (si estan curant 4t d’ESO o han repetit algun curs, cap a on orienten la continuïtat del estudis, etc.). “S’han trucat un 85% dels 450 joves d’aquest edat que hi ha empadronats a Vilafranca i es disposa d’un gran volum d’informació que haurem de processar per tal de detectar possibles mancances del sistema”, va afirmar Peñafiel. Paral•lelament, s’han anat detectant joves i/o pares i mares que estan desorientats i als quals ja se’ls ha pogut oferir un acompanyament/assessorament des de l’OME.
“Tenim un percentatge d’abandonament escolar alt, un 18%, quan Europa ens demana arribar al 10% en l’horitzó del 2020. El mercat laboral demana professionals especialitzats. Hem de potenciar la formació professional perquè hi ha un desajustament. Els cicles formatius del territori són d’alta qualitat i la matriculació es correspon a aquesta qualitat”, assegurava la cap de servei.

Per tal de difondre l’oferta de formació professional que hi ha al territori, Albert Abella va presentar els clips que ha dissenyat una alumna del cicle de producte audiovisual de l’Arsenal. Així s’ha dissenyat una càpsula per a cadascuna de les famílies professionals que es poden cursar a Vilafranca des dels centres de titularitat municipal, l’escola Arsenal o l’Escola d’Enoturisme.  D’aquesta manera, a banda de l’ús genèric que se’n pugui fer, cada centre les podrà utilitzar com a material de suport per difondre la seva oferta.   S’han dissenyat en un format que permeti la seva difusió a través de diferents mitjans i de manera molt especial a través de les xarxes socials.
A Vilafranca es poden cursar un total de 21 títols,  10  de Grau Mitjà i 11 de Grau Superior. A Sant Sadurní n’hi ha 6 títols més, 3 més de Grau Mitjà i 3 de Grau Superior. Les famílies professionals que es poden cursar a la comarca són Fabricació mecànica, Energia i aigua, electricitat i electrònica, Comerç i màrqueting, Administració i gestió. Informàtica i comunicacions, Sanitat.¡, Activitats físiques i esportives, Hosteleria i Turisme, Indústries alimentàries, Joieria d’art i Comunicació gràfica i audiovisual.