Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

L'Ajuntament ha contractat a Joves de Garantia Juvenil

16 de juliol de 2021

L’Ajuntament de Vilafranca  ha contractat el passat mes de setembre a joves del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, en règim temporal i amb contracte laboral en pràctiques. Aquestes contractacions responen a la convocatòria del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb l’objectiu de reduir l’atur juvenil i ampliar l’experiència laboral del jovent.

Els perfils professionals seleccionats són els que s’indiquen a continuació: 2 perfils de l’àmbit de l’educació, 1 perfil de l’àmbit de turisme, 1 de gestió d’arxiu i documental i 1 de l’àmbit de gestió administrativa.

Per a poder participar al programa es van considerar quatre requisits imprescindibles:

  • Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat, acord amb el perfil professional pel qual es presenti cada jove.
  • Tenir menys de 30 anys i ser beneficiària del Programa de Garantia Juvenil (http://garantiajuvenil.gencat.cat).
  • Estar inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’ocupació de Catalunya.

 

 

 

Accessibilitat