Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

L’empresa Fenster S.L. signa un conveni de col•laboració amb el PFI d’Auxiliar de Fabricació Mecànica i Instal·lacions Electrotècniques

07 de abril de 2016

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha establert amb l’empresa Fenster, S.L.  un conveni de col·laboració per a participar en la realització del programa de Formació i Inserció d’Auxiliar de Fabricació Mecànica i Instal·lacions Electrotècniques adreçat a 15 alumnes inscrits en el PFI-Pla de Transició al Treball.

L’activitat formativa específica realitzada a l’empresa Fenster, S.L.  ha estat la corresponen al mòdul de  Fusteria d’alumini i PVC i el temps d’estada ha estat d’un mes, del 24 de febrer fins el 18 de març de 2016.

Els termes del conveni especificaven l’aportació tant de l’empresa Fenster, S.L. , que ha col·laborat desinteressadament, com del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.  L’empresa ha aportat adequats locals que complien les condicions d’habitabilitat i seguretat reglamentàries així com l’equipament estructural basic i els estris necessaris per a la realització de la formació. L’administració, per la seva banda, va fer-se responsable dels mitjans pedagògics, la coordinació i seguiment de l’activitat, de l’assegurança de l’alumnat i del material fungible. També  va aportar el professor tècnic que va fer-se càrrec de les activitats formatives.

El PFI-PT es duu a terme mitjançant la cooperació entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i, des del curs 2013-2014, compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

El PFI-PTT forma part del conjunt de programes i projectes del Servei d’Ocupació i Formació de la regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Accessibilitat