Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Acreditació ACTIC

L'ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Te com a objectiu assegurar l'eficàcia de l'ús de les eines informàtiques i d'Internet en els diferents contextos i entorns en els que es desenvolupa la ciutadania, es a dir, en l'àmbit personal, professional i social. 

S'estructura en 8 grups de competències TIC que s'ofereixen en tres nivells d'acreditació: bàsic, mitjà i avançat. 
 

  • C1. Cultura, participació i civisme digital
  • C2. Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu
  • C3. Navegació i comunicació en el món digital
  • C4. Tractament de la informació escrita
  • C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment 
  • C6. Tractament de la informació numèrica
  • C7. Tractament de les dades
  • C8. Presentació de continguts


Per a informació: de dilluns a divendres, d'11:00 a 13:00 h.
Per a avaluació de competències: dimarts i dijous, de 10:00 a 12:30 h.

Lloc:
Vilafranca Virtual - La Fassina
Adreça: Av. Catalunya, 22. 08720, Vilafranca del Penedès
Telèfon: 938 171 995