Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Formació TIC

La competència digital és aquella que implica l'ús creatiu, crític i segur  de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació relacionats amb el treball, l'ocupabilitat, l'aprenentatge, l'ús del temps de lleure, la inclusió i la participació en societat. Per tal d'assolir el nivell de competència digital necessari cal fer formació continuada, que en el Punt TIC ofereix mitjançant diferents activitats formatives. 

 

Activitats formatives

 

(**) Preinscripció forma de termini

 

Accessibilitat