Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Material didàctic

Full de càlcul^

Coneixement de les eines i opcions bàsiques que ofereix el programa Calc per a la gestió de fulls de càlcul.

Presentacions gràfiques^

Accès al coneixement pràctic de presentacions gràfiques amb el programa Impress. Gestió d'imatges digitals per a la confecció d'un àlbum fotogràfic, composicions de text i imatges, etc.

Creació d'imatges i retoc fotogràfic ^

Aprèn a utilitzar les eines i opcions bàsiques del programa Gimp per realitzar petits muntatges i creacions amb fotografies digitals.

Muntatges Audiovisuals ^

Aprèn a crear i editar amb MovieMaker els teus propis muntatges amb video, imatges i so, intercalant transicions i efectes sorprenents.