Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Alumnat en pràctiques

El Servei d'Ocupació ofereix una gran amplitud de programes de formació, orientació i treball tenint en consideració la situació del mercat laboral. Aquests programes acrediten competències professionals i garanteixen que la persona té els coneixements, les habilitats i les aptituds per a desenvolupar una activitat d'acord amb les exigències del mercat de treball.

Aquesta experiència amb les empreses beneficia a totes les parts implicades, d'una banda, permet perfeccionar l'aprenentatge dels alumnes en un entorn laboral real augmentant les seves possibilitats d'inserció laboral i, d'una altra banda, dona a les empreses l'oportunitat de conèixer possibles candidats/es per al seu equip de treball. 

Aquestes estades pràctiques no comporten una relació contractual ni cap cost per les empreses, i l'assegurança de les persones es assumida pel Servei d'Ocupació.

 

Testimonis^