Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Alumnat en pràctiques

El Servei d'Ocupació ofereix programes de formació, orientació i treball tenint en consonància amb les demandes del mercat laboral. Aquests programes acrediten competències professionals i garanteixen que la persona té els coneixements, les habilitats i les aptituds per a desenvolupar una activitat d'acord amb les exigències del mercat de treball.

Les empreses tenen la possibilitat d'implicar-se en aquests programes que a la fí beneficien a totes les parts implicades, d'una banda, permet perfeccionar l'aprenentatge dels/de les alumnes en un entorn laboral real augmentant les seves possibilitats d'inserció laboral i, d'una altra banda, dona a les empreses l'oportunitat de conèixer possibles candidats/es per al seus equips de treball. 

Les estades pràctiques no comporten una relació contractual ni cap cost per a les empreses, i l'assegurança de les persones es assumida pel Servei d'Ocupació.

Les empreses interessades en aquest servei i/o en d'altres serveis que els ofereix el Servei d'Ocupació cal que es posin en contacte amb la Oficina Municipal de Treball i/o accedeixin al tràmit online a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. 

DADES DE CONTACTE: 

 

Testimonis^