Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Selecció de personal

L'Oficina Municipal de Treball disposa d'un equip tècnic preparat per ajudar i acompanyar a les empreses en els seus processos de selecció. El procediment seria el següent:

  • A partir de la descripció de l'oferta, es fa difusió a través de la Xarxa Xaloc i d'altres canals com són les xarxes socials, la premsa escrita i altres borses de treball especialitzades que incrementen les oportunitats de donar resposta als requeriments de l'empresa.
     
  • Seguidament es fa la preselecció dels candidats més adients en relació a les necessitats de les empreses, coordinant inclús les posteriors entrevistes de selecció que realitza l'empresa.
     
  • En tot moment del procés l'equip tècnic està preparat per informar sobre temes d'interés: contractes de treball bonificats, acolliment de personal en pràctiques, contractacions derivades de programes formatius, etc...

Empreses interessades en participar^

 

 

Les empreses interessades en el nostre servei cal que complimentin i enviïn el formulari (en format excel) que podeu trobar en aquest enllaç a la Oficina Municipal de Treball (omt@vilafranca.org)

  • Full 1. Dades de l’empresa, per gestionar l'alta a la Xarxa Xaloc.
  • Full 2. Full de compromís Xarxa Xaloc. S’omple automàticament en funció de les dades facilitades a Dades d’empresa. Es necessari imprimir, signar, segellar i enviar-ho per correu electrònic.
  • Full 3. Descripció de l’Oferta de treball. Especificació del perfil que es necessita cobrir.

(Les empreses que ja han col·laborat amb anterioritat només cal que omplin el 3er full).