Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Selecció de personal

 

INFOGRAFIA "NECESSITES CONTRACTAR PERSONAL?"

L'Oficina Municipal de Treball disposa d'un equip tècnic preparat per ajudar i acompanyar a les empreses en els seus processos de selecció. El procediment seria el següent:

  • A partir de la descripció de l'oferta, es fa difusió a través de la Xarxa Xaloc i d'altres canals com són les xarxes socials, la premsa escrita i altres borses de treball especialitzades que incrementen les oportunitats de donar resposta als requeriments de l'empresa.
     
  • Seguidament es fa la preselecció dels candidats més adients en relació a les necessitats de les empreses, coordinant inclús les posteriors entrevistes de selecció que realitza l'empresa.
     
  • En tot moment del procés l'equip tècnic està preparat per informar sobre altres temes d'interés: acolliment d'alumnat en pràctiques, organització de networkings, visites, etc...

Empreses interessades en participar^

 

 

Les empreses interessades en aquest servei cal que es posin en contacte amb la Oficina Municipal de Treball i/o accedeixin al tràmit online  de la seu electrònica de l'Ajuntament. En un i altre cas caldrà complimentar el següents documents:

  • Full 1. Dades de l’empresa, per gestionar l'alta a la Xarxa Xaloc (només la primera vegada que es col.labori)
  • Full 2. Full de compromís Xarxa Xaloc. S’omple automàticament en funció de les dades facilitades a Dades d’empresa. Es necessari imprimir, signar, segellar i enviar-ho per correu electrònic (només la primera vegada que es col.labori) a [email protected].
  • Full 3. Descripció de l’Oferta de treball. Especificació del perfil que es necessita cobrir.

 

DADES DE CONTACTE: 

Accessibilitat