Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Cerca de Feina

Xaloc és una eina telemàtica de la Diputació de Barcelona creada per a la gestió de persones que cerquen feina o que volen millorar la feina que ja tenen. L'eina permet vincular la informació de les persones, amb els seus interessos personals i professionals, amb els perfils sol·licitats per les empreses de l'entorn.

Les persones que estan donades d'alta a la Xarxa Xaloc tenen també accés a les ofertes de treball de serveis locals d'ocupació d'altres poblacions de la demarcació del Barcelonès.

Per formar part de la borsa de treball cal donar-se d'alta a la Xarxa Xaloc. Cal previament sol.licitar cita prèvia (contacte) i presentar la següent documentació el dia assignat:

  • DNI/NIE
  • Currículum Vitae actualitzat, amb fotografia.
  • Títols i/o certificats de formació.
  • Informe de vida laboral.
  • Certificat ICASS, en cas de tenir alguna discapacitat +33

Per actualitzar els expedients de la Xarxa Xaloc, pots contactar amb l'Oficina Municipal de Treball, de dilluns a divendres, d'11 a 14h. o bé enviar els canvis per correu electrònic a  [email protected] indicant les següents dades:

  • Nom i cognoms
  • DNI / NIE
  • Data d’inici i/o fi de la nova feina que cal afegir en l’expedient, nom de l’empresa, tasques realitzades.
  • Nom de la formació, data que has finalitzat els teus nous estudis, nombre d'hores del curs, lloc on l'has realitzat.
  • Altres canvis

Consulta d'expedient AQUÍ

 

 


 

A l'Oficina Municipal de Trebal es troba el Club de la Feinaun recurs per a l'atenció immediata i complerta a les persones que busquen feina. Aquestes persones poden fer ús d'aquest espai amb la finalitat  de millorar i optimitzar la seva entrada al mercat laboral amb el suport i l'assessorament de l'equip tècnic.