Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Cursos de Formació Profesional per l'Ocupació

 

PREINSCRIPCIÓ 2019-2020

Els cursos de Formació Professional per l'Ocupació estan dirigits a persones en situació d'atur laboral o en actiu. Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció o inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores. 

Els cursos inclouen la formació necessària pel reconeixement del Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals (que estableix el Reial Decret 39/1997,  de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció).

Els cursos de formació ocupacional permeten l’obtenció del certificat de professionalitat, un document acreditatiu de la qualificació professional.

Com a resultat, l'índex d'inserció laboral és altament significatiu, en la convocatòria del curs 2018-2019 va ser del 80,6%.

En la convocatòria 2019-2020 es preveu la realització dels següents cursos (certificats de professionalitat):