Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Programes de Formació i Inserció

Els Programes de Formació i Inserció, antics Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), s'adrecen a joves d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat ESO i tenen l'objectiu d'aconseguir la reinserció acadèmica o la transició al món del treball entre aquest col·lectiu. 

Aquests programes tenen una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora i proporcionen a l'alumnat el desenvolupament personal i l'adquisició de competències professionals que li permetin una inserció social i laboral satisfactòria. Tanmateix els permet ampliar les seves competències bàsiques per seguir els estudis en els ensenyaments d'educació secundaria obligatòria (ESO) o de formació professional a nivell de grau mitjà (CFGM).