Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

SEFED

PREINSCRIPCIÓ 2019-20

 

 

SEFED, Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives, és un programa de formació professional ocupacional que té com a finalitat capacitar a les persones en el camp de l'administració i la gestió d'empresa. Està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del programa de formació amb compromís de contractació, a través de la Fundació Inform

L'alumnat aprèn i treballa en un context d'ambient laboral real i al finalitzar el període de formació teòrico-pràctica realitza unes pràctiques en una empresa real que li facilitarà una pràctica cada cop més adaptada a la posterior inserció laboral.  La metodologia aplicada es basa en l'aprendre fent i aprendre treballant, i transforma l'aula en una veritable oficina administrativa de l'empresa simulada RAÏMIVI SEFED SAS. És un espai on l'alumnat aprèn a mida que fa i on ell mateix és el protagonista del seu aprenentatge. La simulació permet que els coneixements es puguin treballar de forma pràctica i integrada per aconseguir el conjunt de competències professionals del sector.

El programa SEFED s'adreça a persones en situació d'atur laboral, inscrites com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya, amb ganes de fer un aprenentatge pràctic i real en el camp de l'administració d'empreses. Com a resultat, l'índex d'inserció laboral és significatiu (en la convocatòria del curs 2017-2018 va ser del 73,34%).

RAÏMIVI SEFED SAS, empresa simulada^

RAÏMIVI SEFED SAS desenvolupa una activitat com una empresa vitivinícola i s'organitza en diversos departaments que engloben les àrees comercial, comptable-financera i recursos humans. Al capdavant dels departaments s'hi troba l'equip formador/es, que actuen com a caps de departaments i que organitzen i distribueixen les tasques a realitzar sota la direcció de la coordinació de programa SEFED, que actua com a gerent de l'empresa simulada. L'itinerari formatiu de l'alumne/a té dues parts; una part teorico-pràctica presencial i una estada de pràctiques en una empresa real de la comarca.

Totes les empreses simulades del territori formen una extensa xarxa comercial, on s'hi donen les relacions comercials utilitzant els mateixos documents i canals de comunicació que utilitzen les empreses reals. La xarxa de programes SEFED del país i alguns de l'estranger es troben en la Fira Internacional d'Empreses Simulades, organitzada per la fundació INFORM, en el marc del Saló de l'Ensenyament que té lloc cada dos anys Barcelona. En l'any 2016 l'estand de RAIMIVI SAS va ser l'estand guanyador per votació dels assistents i de les persones que van seguir l'activitat a través de les xarxes socials.