Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

IDAP (Institut d'Aprenentatge Productiu)

L'Institut d'Aprenentatge Productiu Rodolf Llorens i Jordana és un centre creat per l'Ajuntament de Vilafranca en l'any 1994 per difondre i aplicar l'Aprenentatge Productiu, una metodologia educativa alternativa adreçada a tots els ciutadans i les ciutadanes que tinguin interès a millorar la seva situació social, laboral i cultural.

L'Aprenentatge Productiu és basa en el desenvolupament d'itineraris formatius individuals, en l'aprenentatge a partir de l'experiència pràctica i en el contacte amb el mon de l'empresa i altres entorns productius.