Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Sobre l'Aprenentatge Productiu

L'Aprenentatge Productiu és un procés d'educació basat en el concepte pedagògic del currículum individual, que porta al desenvolupament de la persona en el sí de la societat i al desenvolupament de la societat mateixa. A partir de la dinàmica formativa, es pretén fomentar una major participació social del ciutadà per tal de garantir-ne l'accés al mercat de treball i a nous nivells de producció intel·lectual i cultural.

Es tracta d'un sistema alternatiu d'aprenentatge nascut els anys setanta als Estats Units, a partir de la idea d'aprendre tot fent. El procés és eminentment pràctic i es realitza per mitjà d'un itinerari d'activitats orientades a l'obtenció d'un producte, activitats que es porten a terme en espais laborals reals i es combinen amb una experiència educativa en el si d'un grup en el que tothom aprèn de tothom. A la fí, l'alumne esdevé actiu en camps d'activitat seleccionats per ell mateix i desenvolupa un itinerari educatiu personalitzat conjuntament amb educadors i professionals. Es tracta de facilitar l'aprenentatge mitjançant l'experimentació i la pràctica, plantejant-ho de forma atractiva i engrescadora, però també reflexiva i pausada. Tot i que l'Aprenentatge Productiu està pensat especialment per a aquells que tenen més dificultats en adaptar-se al sistemes escolars tradicionals, és tambè un enfocament educatiu del que se'n pot beneficiar tothom, doncs dona resposta a la necessitat de noves formes d'aprendre, més dinàmiques, més flexibles, més pràctiques i més adaptades a les necessitats reals de la persona i el seu entorn.

L'Aprenentatge Productiu proposa una formació integral que contempla l'adquisició de competències tècnico-professionals i competencies culturals de base, però, sobretot, contempla el desenvolupament personal de qui aprèn per tal que tingui eines i recursos per a comprendre i actuar en el món on vivim adoptant una postura més crítica. A la fí, l'objectiu últim és millorar la societat per via del progrés personal.

Aprenentatge productiu a Europa i EEUU^

A principis dels anys setanta, degut als problemes que patia l'ensenyament a Amèrica del Nord, es van iniciar un seguit d'experiències d'educació alternativa. La primera que es va consolidar va ser la City as School de Nova York, creada l'any 1972, que és la més antiga de les 70 escoles alternatives amb que compta ara la ciutat, que tenen el suport de la National Academy of Alternative Education (NAAE). Avui, la Ciutat com a Escola de Nova York disposa de quatre delegacions repartides per la ciutat, amb més de mil estudiants, i una oferta de més de dues mil empreses on anar a aprendre. 

Durant la dècada dels vuitanta, a Europa es van desenvolupar iniciatives similars com l'Institut Autogestionat de Paris (LAP) o la Ciutat com a Escola de Berlín (Die Stand-als-Schule), seguint les passes del model novaiorquès. L'any 1991, els impulsors alemanys va decidir crear l'Institut d'Aprenentatge Productiu a Europa (IPLE) animats pels bons resultats obtinguts amb l'Aprenentatge Productiu. IPLE ha rebut importants fons governamentals per portar a terme un ambiciós programa d'assessorament a professors de moltes escoles berlineses i d'altres regions alemanyes. Actualment ja compten amb més de 120 projectes arreu de tot el país. Les funcions d'IPLE inclouen també el contacte amb altres països europeus en la seva tasca de difusió i suport a l'Aprenentatge Productiu. 

Finlàndia és també un país exemplar en el desenvolupament de l'Aprenentatge Productiu a Europa. Amb el suport del ministeri d'Educació, s'està implementant a un nivell força significatiu per tal d'atendre alumnat dels últims anys de l'escolaritat obligatòria. Tot i l'èxit reflectit en l'informe PISA, ranquing del rendiment acadèmic a nivell europeu, més de 60 centres escolars han vist igualment la necessitat de comptar amb el que ells anomenen “classes flexibles” adreçades a nois i noies dels quatre últims cursos de l'escolaritat obligatòria que presenten quadres d'absentisme, desmotivació i dificultats d'adaptació escolar (Flexible Basic education - JOPO classes). 

L'any 1990 es va crear INEPS - Xarxa Internacional d'Escoles i Projectes d'Aprenentatge Productiu (www.ineps.org), que agrupa experiències d'Aprenentatge Productiu de més de 21 països europeus i d'Estats Units. L'Ajuntament de Vilafranca va ser un dels socis fundadors i pertany al seu consell d'administració, actualment a través de l'IDAP. INEPS s'ocupa de difondre la metodologia de l'Aprenentatge Productiu i d'organitzar congressos anuals de joves i d'educadors, seminaris de formació de formadors, partenariats, intercanvis d'educadors i alumnes, etc. en els quals l'IDAP ha participat activament des dels inicis.

Accessibilitat