Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Ofertes de feina

Xaloc és una eina telemàtica que la Diputació de Barcelona creada per a la gestió de persones que cerquen feina o que volen millorar la feina que ja tenen. L'eina permet vincular la informació de les persones, amb els seus interessos personals i professionals, amb els perfils sol·licitats per les empreses de l'entorn.

Les persones que estan donades d'alta a la Xarxa Xaloc tenen també accés a les ofertes de treball de serveis locals d'ocupació d'altres poblacions de la demarcació del Barcelonès.

Per formar part de la borsa de treball cal donar-se d'alta a la Xarxa Xaloc. Per fer-ho les persones interessades han d'adreçar-se a l'espai del Club de la Feina de la mateixa Oficina Municipal de Treball i aportar la següent documentació:

  • DNI/NIE
  • Currículum Vitae actualitzat, amb fotografia.
  • Títols i/o certificats de formació.
  • Informe de vida laboral.
  • Certificat ICASS, en cas de teniur alguna discapacitat +33%