Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Orientació

 

Els itineraris d'orientació són oberts a tothom en edat laboral, a partir de 16 anys. Tenen l'objectiu de fer un anàlisi de les necessitats i competències de la persona, traçar el seu propi itinerari amb les accions necessàries per a accedir al mercat laboral, o bé retornar al sistema educatiu. 

Els itineraris tenen una durada variable de dos mesos i mig, aproximadament, i es duen a terme tant sessions grupals de grups reduïts com assessoraments individuals. En el seu context pot incloure's un període de pràctiques en empresa del sector professional seleccionat per la pròpia persona. 

Les accions que es porten a terme per realitzar aquests itineraris:

  • Entrevistes ocupacionals: per conèixer el perfil de la persona en relació a la seva formació, experiència laboral i expectatives de treball.
  • Sessions grupals: per analitzar el perfil professional propi i el mercat de treball, identificar fortaleses i àrees de millora, així com oportunitats que ofereix l’entorn, amb la finalitat de valorar el grau d’encaix.
  • Sessions individuals: revisió i millora de les eines i canals de recerca de feina que s'estan utilitzant. Es treballa tot allò que sigui necessari procurant una adaptació a les necessitats de cada persona. Finalment, s'elabora un pla d’acció real que millori l'ocupabilitat. Les sessions es poden fer presencialment o de manera on-line acompanyats de l’orientador a través de qualsevol plataforma de videoconferència.    

  • Pràctiques en empresa: 80 hores de pràctiques voluntàries en empresa, on es pot participar  i aprendre en un entorn productiu, actualitzant el cv amb una experiència recent.

Sol.licitud online

Accessibilitat