Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Orientació

Sol.licitud online

Els itineraris d'orientació són oberts a tothom en edat laboral, a partir de 16 anys i tenen una durada variable de dos mesos i mig, aproximadament. Tenen l'objectiu de fer un anàlisi de les necessitats i competències de la persona, traçar el seu propi itinerari amb les accions necessàries per a accedir al mercat laboral, o bé retornar al sistema educatiu. 

Les accions que es porten a terme són::

  • Entrevistes ocupacionals: per conèixer el perfil de la persona en relació a la seva formació, experiència laboral i expectatives de treball.
  • Sessions grupals: per analitzar el perfil professional propi i el mercat de treball, identificar fortaleses i àrees de millora, així com oportunitats que ofereix l’entorn, amb la finalitat de valorar el grau d’encaix.
  • Sessions individuals: revisió i millora de les eines i canals de recerca de feina que s'estan utilitzant. Es treballa tot allò que sigui necessari procurant una adaptació a les necessitats de cada persona. Finalment, s'elabora un pla d’acció real que millori l'ocupabilitat. Les sessions es poden fer presencialment o de manera on-line acompanyats de l’orientador a través de qualsevol plataforma de videoconferència.    

  • Pràctiques en empresa: 80 hores de pràctiques voluntàries en empresa, on es pot participar  i aprendre en un entorn productiu, actualitzant el cv amb una experiència recent.

 

Accessibilitat