Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Contractació de Joves

L’Ajuntament de Vilafranca contracta joves del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, en règim temporal i amb contracte laboral en pràctiques. Aquestes contractacions responen a la convocatòria del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

La formalització del contracte per cobrir els llocs de treball està subjecte a la resolució favorable de la sol·licitud de subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

El programa Joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya és un programa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

Perfils professionals convocatòria 2019^

Contractació: 6 mesos, del 31 d'octubre de 2019 al 30 d'abril de 2020.

  • 1 docent. Grau en educació social, pedagogia, psicologia, psicopedagogia, sociologia o magisteri.
  • 1 educador/a o informador/a juvenil. Grau en educació social, treball social, pedagogia, psicologia, sociologia o magisteri.
  • 1 tècnic/a d’igualtat i cooperació. Grau en educació social, treball social, pedagogia, psicologia, sociologia. .
  • 1 tècnic/a en educació. Grau en psicologia, àrea de ciències socials (sociologia, antropologia, economia,...) o estadística.
  • 1 tècnic/a de màrqueting. Grau en publicitat i màrqueting, comunicació i/o periodisme. 
  • 1 tècnic/a d’arxiu i gestió documental. Grau en història, informació i documentació.

Requisits generals^

  • Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat.
  • Tenir menys de 30 anys i ser beneficiària del Programa de Garantia Juvenil ().
  • Estar inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’ocupació de Catalunya.

 

 

 

 

          ​