Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Recursos a la xarxa

Existeixen canals per on circulen les ofertes de feina: els portals d'ocupació, les borses de treball, etc... Cada canal té les seves pròpies característiques i especificitats, i per tant és convenient conèixer-les i identificar aquells més adients a l'ocupació que es busca.

Descobreix el taulell de recursos i links d'interès

A més, cal conèixer com s'engega un procés de selecció per part de les empreses que necessiten cobrir llocs de treball. Normalment s'estructura en un seguit de fases que poden variar en funció del tipus de persona que es busca o les característiques del lloc a cobrir i pot arribar a durar mesos. És important, doncs, conèixer i identificar aquestes fases, així com practicar amb algún dels elements que hi intervenen, per tal d'assolir amb èxit un procès de recerca de feina.

Tot seguit, et presentem un seguit de recursos per afrontar qualsevol de les fases d'un procés de selecció.

Competències transversals

Productes realitzats per l'equip d'orientadores del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. (Recomanació: Evitar l'ús d'Internet Explorer per a la seva visualització)

Eines de recerca de feina

Borses de treball

Mobilitat internacional

Eines d'orientació

  • CLOE .Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Guia per definir l'objectiu professional. 
  • El GR. Educaweb.Test per ajudar en el procés de definició del projecte professional. 
  • Mapa Laboral. Eina per definir el projecte professional i per a organitzar el propi portafolis. Elaborat a partir del model SURT. Fundació de dones. 
Tests psicotècnics

Accessibilitat