Ajuntament de Vilafranca del del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats pels canals web i xarxes socials de fonts oficials, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Recursos a la xarxa

Taulell de recursos i links d'interès

Existeixen canals per on circulen les ofertes de feina: els portals d'ocupació, les borses de treball, etc...Cada canal té les seves pròpies característiques i especificitats, i per tant és convenient conèixer-les i identificar aquells més adients a l'ocupació que es busca.

Talment, cal conèixer com s'engega un procés de selecció per part de les empreses que necessiten cobrir llocs de treball.  Normalment s'estructura en un seguit de fases que poden variar en funció del tipus de persona que es busca o les característiques del lloc a cobrir i pot arribar a durar mesos. Cal doncs conèixer i identificar aquestes fases,  així com practicar amb algún dels elements que hi intervenen, per tal d'assolir amb èxit un procès de recerca de feina. 

FES CLIC A SOBRE LA IMATGE

Competències transversals^

Productes realitzats per l'equip d'orientadores del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. (Recomanació: Evitar l'ús d'Internet Explorer per a la seva visualització)

Borses de treball^

Eines de recerca de feina^

  • Mètode STAR, per a entrevistes de feina. Oficina Municipal de Treball del Servei d'Ocpació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
  • Mon Laboral. Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès.
  • Cercar Feina. Jove.cat. Generalitat de Catalunya.- Per on comencem, CV i carta de presentació, entrevista i proves de selecció.
  • Documents útils. Jove.cat. Generalitat de Catalunya
  • Barcelona Treball. Barcelona Activa. Porta 22.- Formació, test d’interessos professionals, vídeos entrevistes de feina...)
  • Barcelonés Jove. 

Mobilitat internacional^

Eines d'orientació^

  • CLOE .Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Guia per definir l'objectiu professional. 
  • IPSUM-Eina d'autodiagnosi per a l'orientació. Producte resultant del projecte Aprendre a Vilafranca.
  • El GR. Educaweb.Test per ajudar en el procés de definició del projecte professional. 
  • Mapa Laboral. Eina per definirel projecte professional i a utilitzar el portafolis. Elaborat a partir del model SURT. Fundació de dones. 

Tests psicotècnics^