Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Recursos a la xarxa

Taulell de recursos i links d'interès

Existeixen canals per on circulen les ofertes de feina: els portals d'ocupació, les borses de treball, etc...Cada canal té les seves pròpies característiques i especificitats, i per tant és convenient conèixer-les i identificar aquells més adients a l'ocupació que es busca.

Talment, cal conèixer com s'engega un procés de selecció per part de les empreses que necessiten cobrir llocs de treball.  Normalment s'estructura en un seguit de fases que poden variar en funció del tipus de persona que es busca o les característiques del lloc a cobrir i pot arribar a durar mesos. Cal doncs conèixer i identificar aquestes fases,  així com practicar amb algún dels elements que hi intervenen, per tal d'assolir amb èxit un procès de recerca de feina. 

FES CLIC A SOBRE LA IMATGE

Competències transversals^

Productes realitzats per l'equip d'orientadores del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. (Recomanació: Evitar l'ús d'Internet Explorer per a la seva visualització)

Eines de recerca de feina^

Borses de treball^

Mobilitat internacional^

Eines d'orientació^

  • CLOE .Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Guia per definir l'objectiu professional. 
  • El GR. Educaweb.Test per ajudar en el procés de definició del projecte professional. 
  • Mapa Laboral. Eina per definir el projecte professional i per a organitzar el propi portafolis. Elaborat a partir del model SURT. Fundació de dones. 

Tests psicotècnics^

Accessibilitat