Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Accions ocupacionals

Les accions ocupacionals que es duen a terme al barri de l'Espirall tenen per objectiu oferir oportunitats d'ocupació i reciclatge professional a persones del barri en situació d'atur, per tal de facilitar el procés de recerca de feina i la incorporació al mercat de treball.

Casa d'Oficis "Cuidem"^

   Cartell informatiu

La Casa d’Oficis "Cuidem" acollirà a 10 joves menors de 25 anys i amb graduat en ESO residents en el barri de l’Espirall que es formaran i treballaran en l’especialitat d’atenció sociosanitària, amb la possibilitat d’obtenir el Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Durant el primer semestre del projecte els joves reben una beca formativa i durant el segon semestre s'ofereix als 10 joves la oportunitat d'un contracte laboral.

Aquests joves treballaran a centres sociosanitaris de Vilafranca, i se’n beneficiaran els usuaris d’aquests centres i els professionals que hi treballen, ja que durant més de mig any aquests centres sociosanitaris comptaran amb un suport en el seu funcionament diari.

Plans d'Ocupació^

Els projectes de Pla d’Ocupació han permès la contractació de 19 persones en situació d'atur del barri de l’Espirall. Aquests contractes són de 6 o 9 mesos i permeten treballar a les persones com a professionals de diferents àmbits:

  • Suport als centres educatius del barri de l’Espirall
  • Dinamització d’infants i joves del barri de l’Espirall
  • Neteja i manteniment d’elements de la via pública
  • Manteniment de l’entorn natural del barri de l’Espirall
  • Suport a la consergeria d’equipaments

Espirall, Capital Humà^

El projecte d’Espirall, Capital Humà, iniciat l'any 2016, neix de les necessitats detectades al llarg de l’experiència acumulada durant els anys d’execució del projecte Treball als Barris. L’objectiu del projecte és apropar els treballadors/es al teixit empresarial i fomentar la formació per l’ocupació i les competències transversals. Les línies bàsiques d'actuació són les següents:

  • Activitats de dinamització del teixit empresarial i persones aturades: Cicles de speed networking , tallers d'iniciació a les xarxes socials i itineraris de recerca de feina.
  • Ocupació i qualificació professional de les persones contractades en Pla d’Ocupació, mitjançant actuacions ocupacionals a través de la formació transversal i seguiment al lloc de treball.
  • Difusió de les acciones del programa Treball als Barris, especialment del programa Espirall Capital Humà.

 

Accessibilitat