Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Espirall, Fem Barri

 

 

El projecte consolida el procés dut a terme durant els darrers anys tot implementant noves fórmules de participació i relació, basades en el suport i l'ajuda mútua. Les línies bàsiques d'actuació d'aquest projecte de dinamització són les següents: