Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Formació

El  Centre de Formació Ocupacional Francesc Layret és l’equipament del Servei d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès que es dedica des de l’any 1986 a la formació directament relacionada amb el món de treball.

Té com a missió participar com agent dinamitzador social i econòmic al territori, implementar polítiques actives d'ocupació i programes d’orientació i de formació per al desenvolupament de competències i qualificacions professionals, així com promoure la cultura de l'aprenentatge al llarg de la vida.

És centre col·laborador del SOC –Servei d’Ocupació de Catalunya- del departament Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.